De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,1%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   ƒ  357,52 ƒ  339,29 ƒ  18,23
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   ƒ  715,04 ƒ  678,57 ƒ  36,47
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   ƒ1392,11 ƒ1321,11 ƒ  71,00
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 25 juni 1998, Stcrt. 1998, 119 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.