De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,2%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   ƒ  364,38 ƒ  345,43 ƒ  18,95
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   ƒ  728,76 ƒ  690,86 ƒ  37,90
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   ƒ1418,82 ƒ1345,04 ƒ  73,78
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 15 december 1998, Stcrt. 1998, 242 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.