De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,2%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   ƒ  367,88 ƒ  348,75 ƒ  19,13
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   ƒ  735,76 ƒ  697,50 ƒ  38,26
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   ƒ1432,46 ƒ1357,97 ƒ  74,49
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 28 juni 1999, Stcrt. 1999, 122 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.