De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,3%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   ƒ  375,05 ƒ  355,17 ƒ  19,88
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   ƒ  750,10 ƒ  710,34 ƒ  39,76
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   ƒ1460,37 ƒ1382,97 ƒ  77,40
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 7 december 1999, Stcrt. 1999, 243 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.