De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,3%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   ƒ  379,85 ƒ  359,72 ƒ  20,13
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   ƒ  759,70 ƒ  719,44 ƒ  40,26
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   ƒ1479,05 ƒ1400,66 ƒ  78,39
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 26 juni 2000, Stcrt. 2000, 123 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.