De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,8%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   ƒ  400,51 ƒ  381,29 ƒ  19,22
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   ƒ  801,02 ƒ  762,57 ƒ  38,45
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   ƒ1559,47 ƒ1484,62 ƒ  74,85
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 13 december 2000, Stcrt. 2000, 245 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.