De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,9%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   ƒ  406,56 ƒ  386,64 ƒ  19,92
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   ƒ  813,12 ƒ  773,28 ƒ  39,84
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   ƒ1582,97 ƒ1505,40 ƒ  77,57
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 26 juni 2001, Stcrt. 2001, 122 (met toelichting) en Regeling van 11 oktober 2001, Stcrt. 2001, 198 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.