De bijstand bedraagt netto per maand in euro's:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,8%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  190,04 |  180,92 |  9,12
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  380,08 |  361,84 |18,24
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  739,95 |  704,43 |35,52
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

 

Zie ook: Regeling van 11 december 2001, Stcrt. 2001, 244 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.