De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,9%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  192,53 |  183,10 |  9,43
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  385,06 |  366,19 |18,87
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  749,63 |  712,90 |36,73
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 1 juli 2002, Stcrt. 2002, 125 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.