De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,8%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  196,23 |  186,81 |  9,42
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  392,46 |  373,62 |18,84
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  764,02 |  727,35 |36,67
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 11 december 2002, Stcrt. 2002, 241 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.