De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,7%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  196,47 |  187,24 |  9,43
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  392,94 |  374,47 |18,47
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  764,96 |  729,01 |35,95
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 19 maart 2003, Stcrt. 2003, 57 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.