De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,7%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  196,92 |  187,66 |  9,26
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  393,84 |  375,33 |18,51
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  766,74 |  730,70 |36,04
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 24 juni 2003, Stcrt. 2003, 119 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.