De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,6%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  199,77 |  190,58 |  9,19
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  399,54 |  381,16 |18,38
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  777,88 |  742,10 |35,78
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Bekendmaking van ? maart 2004, Stcrt. 2004, 58 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.