De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,6%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  199,01 |  189,86 |  9,15
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  398,02 |  379,71 |18,31
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  774,92 |  739,27 |35,65
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Bekendmaking van ? juni 2004, Stcrt. 2004, 118 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.