De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,4%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  198,67 |  189,93 |  8,74
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  397,34 |  379,86 |17,48
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  773,59 |  739,55 |34,04
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Bekendmaking van ? december 2004, Stcrt. 2004, 251 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.