De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,8%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  199,39 |  189,82 |  9,57
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  398,78 |  379,64 |19,14
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  776,37 |  739,10 |37,27
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Bekendmaking van 25 april 2005, Stcrt. 2005, 85 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.