De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,9%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  207,55 |  197,38 |10,17
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  415,10 |  394,76 |20,34
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  808,15 |  768,55 |39,60
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Bekendmaking van 14 december 2005, Stcrt. 2005, 248 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.