De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,9%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  208,71 |  198,48 |10,23
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  417,42 |  396,97 |20,45
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  812,67 |  772,85 |39,82
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Bekendmaking van ? juni 2006, Stcrt. 2006, 129 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.