De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,9%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  213,72 |  203,25 |10,47
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  427,44 |  406,50 |20,94
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  832,15 |  791,37 |40,78
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Bekendmaking van 12 december 2006, Stcrt. 2006, 251 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.