De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,8%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  215,32 |  204,98 |10,34
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  430,64 |  409,97 |20,67
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  838,42 |  798,18 |40,24
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Bekendmaking van 14 juni 2007, Stcrt. 2007, 118 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.