De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,7%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  217,75 |  207,52 |10,23
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  435,50 |  415,03 |20,47
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  847,89 |  808,04 |39,85
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Bekendmaking van 19 december 2007, Stcrt. 2007, 248 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.