De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
4,6%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  220,01 |  209,89 |10,12
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  440,02 |  419,18 |20,24
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  856,70 |  817,29 |39,41
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Bekendmaking van 11 juni 2008, Stcrt. 2008, 115 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.