De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  221,81 |  210,72 |11,09
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  443,62 |  421,44 |22,18
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  863,74 |  820,55 |43,19
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Bekendmaking van 17 december 2008, Stcrt. 2008, 252 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.