De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  223,74 |  212,55 |11,19
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  447,48 |  425,11 |22,37
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  871,28 |  827,72 |43,56
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Bekendmaking van 19 juni 2009, Stcrt. 2009, 117 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.