De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  224,43 |  213,21 |11,22
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  448,86 |  426,42 |22,44
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  873,95 |  830,25 |43,70
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Bekendmaking van 31 december 2009, Stcrt. 2010, 250H (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.