De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  225,35 |  214,08 |11,27
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  450,70 |  428,17 |22,54
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  877,54 |  833,66 |43,88
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Bekendmaking van 15 juni 2010, Stcrt. 2010, 9683 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.