De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
27 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar: 21 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  659,93 |  626,93 |33,00
+ max. gemeentelijke toeslag €|263,97 (incl. VT) 25:2 |  923,90 |  877,70 |46,19
alleenstaande ouder   |  923,90 |  877,70 |46,19
+ max. gemeentelijke toeslag €|263,97 (incl. VT) 25:2 |1187,87 |1128,47 |59,39
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 65 jaar   |1319,85 |1253,86 |65,99
65 jaar of ouder: 22      

Zie ook: Bekendmaking van 10 juni 2011, Stcrt. 2011, 10914 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.