De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  228,39 |  216,97 |11,42
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  456,78 |  433,94 |22,84
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  889,37 |  844,90 |44,47
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Mededeling van 6 december 2012, Stcrt. 2012, 25906 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.