De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  228,66 |  217,23 |11,43
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  457,32 |  434,45 |22,87
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  890,43 |  845,91 |44,52
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Mededeling van 21 juni 2013, Stcrt. 2013, 17668 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.