De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  234,01 |  222,31 |11,70
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  468,02 |  444,62 |23,40
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  911,28 |  865,72 |45,56
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Mededeling van 5 december 2013, Stcrt. 2013, 34709 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.