De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  234,88 |  223,14 |11,74
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  469,76 |  446,27 |23,49
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  914,63 |  868,90 |45,73
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Mededeling van 23 juni 2014, Stcrt. 2014, 18130 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.