De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
PW
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  237,61 |  225,73 |11,88
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  475,22 |  451,46 |23,76
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  925,20 |  878,94 |46,26
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Mededeling van 17 juni 2015, Stcrt. 2015, 17277.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.