De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
PW
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  240,10 |  228,10 |12,01
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  480,20 |  456,19 |24,01
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  934,89 |  888,15 |46,74
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Mededeling van 2 december 2015, Stcrt. 2015, 44629.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.