De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
PW
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  241,20 |  229,14 |12,06
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  482,40 |  458,28 |24,12
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  939,17 |  892,21 |46,96
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Mededeling van 16 juni 2016, Stcrt. 2016, 32586.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.