De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
PW
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  242,60 |  230,47 |12,13
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  485,20 |  460,94 |24,26
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  944,59 |  897,36 |47,23
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Mededeling van 5 december 2016, Stcrt. 2016, 67596.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.