De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
PW
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  243,52 |  231,34 |12,18
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  487,04 |  462,69 |24,35
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  948,18 |  900,77 |47,41
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      

Zie ook: Mededeling van 22 juni 2017, Stcrt. 2017, 36285.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.