De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
PW
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  244,91 |  232,66 |12,25
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  489,82 |  465,33 |24,49
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  953,57 |  905,89 |47,68
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      
alleenstaande ouder   |  244,91 |  232,66 |12,25
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  773,28 |  734,62 |38,66
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |1237,03 |1175,18 |61,85
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: 21      
alleenstaande of alleenstaande ouder   |  992,12 |  942,51 |49,61
gehuwden   |1417,32 |1346,45 |70,87
Pensioengerechtigde leeftijd of ouder: 22      
alleenstaande of alleenstaande ouder   |1115,48 |1059,71 |55,77
gehuwden; één of beide echtgenoten pensioengerechtigde leeftijd of ouder   |1525,44 |1449,17 |76,27
Kostendelersnorm: 22a:3      
echtgenoot jonger dan 21 jaar, zonder ten laste komende kinderen   |  244,91 |  232,66 |12,25
echtgenoot jonger dan 21 jaar, met één of meer ten laste komende kinderen   |  528,37 |  501,95 |26,42
Verblijf in een inrichting: 23      
alleenstaande of alleenstaande ouder 23:1 |  314,13 |  298,42 |15,71
+ toeslag €|34,00 (incl. VT) 23:2 |  348,13 |  330,72 |17,41
gehuwden 23:1 |  488,61 |  464,18 |24,43
+ toeslag €|81,00 (incl. VT) 23:2 |  569,61 |  541,13 |28,48

Zie ook: Mededeling van 23 november 2017, Stcrt. 2017, 68641.