Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Algemene bijstandswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  GELIJKSTELLING  VREEMDELINGEN
WWB
,  IOAW  EN  IOAZ ¹


27 april 1998, Stb. 1998, 308
Inwerkingtreding: 1 juli 1998
(T.a.v. artt. 11:3 Wwb, 2:3 WIJ, 7:3 Abw, 6:3 Ioaw, 6:4 Ioaz, 4:2 Wvg, 5:2 Wik en 10:2 Wwik)

 

 

 

 
BESLUIT van 27 april 1998 tot het voor de toepassing van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen gelijkstellen van vreemdelingen met Nederlanders (Besluit gelijkstelling vreemdelingen Abw, Ioaw en Ioaz

1. Redactie: Ingevolge artikel 5.6, onderdeel B, van het Besluit maatschappelijke ondersteuning is het Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, Ioaw, Ioaz, Wvg en Wwik voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, Ioaw, Ioaz en Wwik. Vervolgens is ingevolge artikel I, onderdeel C, van het Besluit 1 juli 2009, Stb. 2009, 284, het Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, Ioaw, Ioaz, Wvg en Wwik voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, WIJ, Ioaw, Ioaz en Wwik. Vervolgens is ingevolge artikel IV, onderdeel C, van het Besluit 22 december 2011, Stb. 2011, 646, het Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, WIJ, Ioaw, Ioaz en Wwik voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, WIJ, Ioaw en Ioaz. Vervolgens is ingevolge artikel II, onderdeel C, van het Besluit 22 december 2011, Stb. 2011, 652, het Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, WIJ, Ioaw en Ioaz voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, Ioaw en Ioaz.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 mei 1997, Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W1/97/0567;
     Gelet op de artikelen 7, derde lid, van de Algemene bijstandswet, 6, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en 6, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
     De Raad van State gehoord (advies van 17 juni 1997, nr. W12.97.0307);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 april 1998, Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W1/98/0477;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. [Voorwaarden gelijkstelling met Nederlander]
-1. Voor de toepassing van de
Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt met een Nederlander gelijkgesteld de vreemdeling die, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onderdeel a tot en met e, of l, van de Vreemdelingenwet 2000:
a. vóór de beëindiging van dit verblijf een aanvraag heeft ingediend om voortgezette toelating; of
b. binnen de termijn, genoemd in artikel 69, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, of, buiten die termijn, ingeval artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht toepassing heeft gevonden, bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld tegen intrekking van de toelating in de zin van artikel 8, onderdeel a tot en met e, of l, van de Vreemdelingenwet 2000.
-2. De gelijkstelling, bedoeld in het eerste lid, eindigt zodra:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | inhoud Abw | Abw-praktijk | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x