Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Algemene bijstandswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  BIJSTANDVERLENING  AAN  ZELFSTANDIGEN  IN  HET  BUITENLAND


18 september 2000, Stcrt. 2000, 188
Inwerkingtreding: 30 september 2000
(T.a.v. artt. 144a:1 Abw en 37:1 Bbz 2004)

 

 

 

 
18 september 2000/nr. BZ/ACT/00/43225
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 144a, eerste lid, van de Algemene bijstandswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet werk en bijstand;
b. het Bbz 2004: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
c. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
d. boekjaar: de periode van twaalf maanden waarover de administratie van de zelfstandige wordt gevoerd.

 

Art. 2. [Voorwaarden bijstandverlening | Indiening aanvraag]
-1. De bijstand, bedoeld in artikel 37 van het Bbz 2004, kan worden verleend indien de zelfstandige gedurende een periode van ten minste drie weken als gevolg van zeer dringende redenen van tijdelijke aard zijn bedrijf of beroep in het buitenland niet heeft

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | inhoud Abw | Abw-praktijk | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x