Arbeidsinspectie (AI):
     Zie: Inspectie SZW

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (voorheen College bescherming persoonsgegevens (CBP), voorheen Registratiekamer):
     Bezuidenhoutseweg 30
     postbus 93374
     2509 AJ  DEN HAAG
     070-8888500 (zakelijk)
     088-1805250 (spreekuur)
     www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Belastingtelefoon Ondernemers:
     0800-0543
     www.belastingdienst.nl

Belastingtelefoon Particulieren:
     0800-0543
     www.belastingdienst.nl
     www.toeslagen.nl

Centraal bureau voor de statistiek (CBS):

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.