ADRESSEN

 

 

 

 

 

 

Rechtshulpverlening:

          Het Juridisch Loket
          Bureau Sociaal Raadslieden
          Rechtswinkel
          Diversen


Schuldhulpverlening / Budgettering:

          Volkskredietbank en schuldhulpverlening
          NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)


Hulpverlening Algemeen:

          Slachtofferhulp Nederland
          GGZ / RIAGG (Geestelijke Gezondheidszorg / Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg)
          Diversen


Belangenbehartiging:

          Belangenorganisatie bijstandsgerechtigden
          Belangenorganisatie arbeidsongeschikten
          (Vak)bond
          Tweede-Kamerfractie


Uitvoeringsinstellingen:

          UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen)
          SVB (Sociale verzekeringsbank)
          DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)


Arbeid / Opleiding:

          Werkplein
          Regionaal Opleidingencentrum
          IMK Intermediair (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf)
          MKB-Nederland (Midden- en Kleinbedrijf Nederland)


Rechtspraak:

          Sector kanton van de rechtbank
          Rechtbank
          Gerechtshof
          Raad voor Rechtsbijstand
          Diversen


Klachtbehandeling:

          Algemeen / Nationale ombudsman e.a.
          Deken van de Orde van Advocaten


Vluchtelingen / Migratie:

          VluchtelingenWerk Nederland
          Instantie voor (re)migratie
          Diversen


Overheid Diversen:

          Ministerie
          Provincie
          Gemeente
          Raad voor de Kinderbescherming
          Kamer van Koophandel
          Diversen