Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
           
   

 

ADRESSEN

 
    
 
 

 
  
 

 
 

 

 

  xx
  
  
  

 

xx Rechtshulpverlening:
xxxxxx Het Juridisch Loket
Bureau Sociaal Raadslieden
Rechtswinkel
Diversen
x
xx
Schuldhulpverlening / Budgettering:
Volkskredietbank en schuldhulpverlening
NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)
x
xx
 
 
xx Hulpverlening Algemeen:
xxxxxx Slachtofferhulp Nederland
GGZ / RIAGG (Geestelijke Gezondheidszorg / Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg)
Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Diversen
x
xx
xx Belangenbehartiging:
xxxxxx Belangenorganisatie bijstandsgerechtigden
Belangenorganisatie arbeidsongeschikten
(Vak)bond
Tweede-Kamerfractie
x
xx
Uitvoeringsinstellingen:
UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen)
SVB (Sociale verzekeringsbank)
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
x
xx
Arbeid / Opleiding:
Werkplein (voorheen CWI)
Regionaal Opleidingencentrum
IMK Intermediair (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf)
MKB-Nederland (Midden- en Kleinbedrijf Nederland)
x
xx
Rechtspraak:
Sector kanton van de rechtbank
Rechtbank
Gerechtshof
Raad voor Rechtsbijstand
Diversen
x
xx
Klachtbehandeling:
Algemeen / Nationale ombudsman e.a.
Deken van de Orde van Advocaten
x
xx
Vluchtelingen / Migratie:
VluchtelingenWerk Nederland
Instantie voor (re)migratie
Diversen
x
xx
Overheid Diversen:
Ministerie
Provincie
Gemeente
Raad voor de Kinderbescherming
Kamer van Koophandel
Diversen
x
 

 

 

 

xx
 

 

   

home | zoeken

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x