Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

Art. 11:1. Vervallen. (7.2a)  [GeschiedenisVvW2 + bisMvT2 + bisStb. 1996, 333versie 1 januari 1998Stb. 2012, 316 + bisStb. 2012, 682]

 

Art. 11:2. [Indexering bedragen] (7.3)  [GeschiedenisVvWMvTVvW2MvT2Stb. 1996, 333versie 1 januari 1998Stb. 2012, 682Stb. 2013, 226]
-1. Het bedrag van de vergoeding, bedoeld in artikel 4:113, eerste lid, en de bedragen, vastgesteld in de artikelen 8:41, tweede lid, en 8:109, eerste lid, en krachtens de artikelen 7:15, vierde lid, 7:28, vijfde lid, en 8:75, eerste lid, worden jaarlijks met ingang van 1 januari bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. Daarbij worden de bedragen rekenkundig afgerond op gehele euro’s.
-2. De overige bij of krachtens deze wet vastgestelde bedragen kunnen bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie worden aangepast voor zover de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft.

 

Art. 11:3. [Overgangsrecht wijziging bijlage] (7.4)  [GeschiedenisVvWMvTVvW2MvT2Stb. 1996, 333versie 1 januari 1998Stb. 2012, 682]
Bij een wijziging van een bijlage bij deze wet

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.