Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2018   Wijziging Stb. 2017, 419 Stb. 2017, 419
01-07-2009   Nieuwe regeling Stb. 2009, 268 Stb. 2009, 266

 

 

BESLUIT van 25 juni 2009, houdende nadere regels inzake buitengerechtelijke kosten bij tenuitvoerlegging van dwangbevelen (Besluit buitengerechtelijke kosten)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 9 april 2008, nr. 5538104/08/6;
     Gelet op artikel 4:120, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
     De Raad van State gehoord (advies van 25 april 2008, nr. W03.08.0128/II);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 24 juni 2009, nr. 5604068/09/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. [Hoogte buitengerechtelijke kosten]
-1. De buitengerechtelijke kosten, bedoeld in artikel 4:120 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen in rekening worden gebracht voor zover zij redelijk zijn en bedragen ten hoogste:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.