Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Algemene wet bestuursrecht
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  ELEKTRONISCH  VERKEER  MET  DE  BESTUURSRECHTER


7 juli 2010, Stb. 2010, 278
Inwerkingtreding: 16 juli 2010
(T.a.v. art. 8:40a:2 Awb)

 

 

 

 
BESLUIT van 7 juli 2010, houdende regels inzake elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juni 2010, nr. 5658199/10/6;
     Gelet op artikel 8:40a, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
     De Raad van State gehoord (advies van 16 juni 2010, nr. W03.10.0224/II);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2010, nr. 5658199/10/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. Beroep bij de bestuursrechter kan slechts langs elektronische weg worden ingesteld op een vanwege de gerechten aangegeven wijze.
-2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op:
a. het bij de bestuursrechter aanwenden van andere rechtsmiddelen; en
b. het bij de bestuursrechter indienen van andere geschriften in het kader van een procedure.

 

Art. 2.
Voor de overeenkomstige toepassing van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | inhoud Awb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x