De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
PW
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  266,29 |  252,98 |13,31
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  532,58 |  505,95 |26,63
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |1036,79 |  984,95 |51,84
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      
alleenstaande ouder   |  266,29 |  252,98 |13,31
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  840,78 |  798,74 |42,04
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |1344,99 |1277,74 |67,25
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: 21      
alleenstaande of alleenstaande ouder   |1078,70 |1024,77 |53,94
gehuwden   |1541,00 |1463,95 |77,05
Pensioengerechtigde leeftijd of ouder: 22      
alleenstaande of alleenstaande ouder   |1199,98 |1139,98 |60,00
gehuwden; één of beide echtgenoten pensioengerechtigde leeftijd of ouder   |1627,08 |1545,73 |81,35
Kostendelersnorm: 22a:3      
echtgenoot jonger dan 21 jaar, zonder ten laste komende kinderen   |  266,29 |  252,98 |13,31
echtgenoot jonger dan 21 jaar, met één of meer ten laste komende kinderen   |  574,49 |  545,77 |28,72
Verblijf in een inrichting: 23      
alleenstaande of alleenstaande ouder 23:1 |  341,55 |  324,47 |17,08
+ toeslag €|34,00 (incl. VT) 23:2 |  375,55 |  356,77 |18,78
gehuwden 23:1 |  531,26 |  504,70 |26,56
+ toeslag €|81,00 (incl. VT) 23:2 |  612,26 |  581,65 |30,61