blz. 1  

Kamerstukken II 1999-2000, 27 059

Wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met een aanpassing van de definitie van het begrip woonvoorziening

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met de tweede evaluatie van die wet (Handelingen I 1999-2000, blz. 434-436) is door de SP-fractie aandacht gevraagd voor eventuele onbedoelde gevolgen van het aanvaarden van het amendement-Spoelman bij de behandeling in de Tweede Kamer (Kamerstukken II 1999-2000, 26 435, nr. 14).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.