Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige


Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

RIJKSWET  WIJZIGING  GRONDWET  INZAKE  VERDEDIGING

Versie 22 juni 2000

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1998-1999, 1999-2000, 26 243 (R 1622).
Handelingen II 1999-2000, blz. 1604-1611, 1634.
Kamerstukken I 1999-2000, 26 243 (R 1622) (165, 165a, 165b).
Handelingen I 1999-2000, blz. 1510-1525.

 

 

RIJKSWET van 22 juni 2000, Stb. 2000, 294, tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging. Inwerkingtreding: 18 juli 2000.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat de Rijkswet van 5 maart 1998 (Stb. 1998, 138) heeft verklaard dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

Art. I.
De Grondwet ondergaat de in de artikelen II en III omschreven veranderingen.

 

Art. II.
In de Grondwet worden de artikelen 97, 98, 99, 100 en 102 vervangen door:
Art. 97.
-1. Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x