blz. 1  

Kamerstukken II 1999-2000, 27 086

Wijziging van de artikelen 19 en 77 van de Ziekenfondswet, artikel 62 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 51 van de Wet financiering volksverzekeringen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
x Artikelen I t/m IV
 

 

 

Algemeen

 

     Met ingang van 1 juli 1999 zijn met de inwerkingtreding van bepalingen van de Wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (Stb. 1999, 185) de artikelen 77 van de Ziekenfondswet, 62 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en 51 van de Wet financiering volksverzekeringen gewijzigd.
     Deze bepalingen regelen onder meer het beroep tegen

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.