blz. 1  

Kamerstukken II 1999-2000, 27 056

Wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met het in artikel 90 van die wet opnemen van de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1999 een andere bestemming te bepalen voor de gehele of gedeeltelijke opbrengst van de heffing van premies ingevolge de Werkloosheidswet over uitkeringen van overheidswerknemers en gewezen overheidswerknemers op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     Op grond van artikel 89 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW) komen de premies op grond van de Werkloosheidswet (WW) die worden ingehouden over uitkeringen krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) van (gewezen) overheidswerknemers ten gunste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Deze WW-premies worden op grond van artikel 90, eerste lid, van de OOW gerestitueerd aan de overheidswerkgevers in de vorm van een vermindering van de afdracht van de door die werkgevers verschuldigde basispremie WAO. De redenering hierachter is dat de WW-premies over WAO-uitkeringen ten gunste komen van degenen die de lasten van de werkloosheidsregeling dragen. Bij de overheid zijn dat de overheidswerkgevers en niet de fondsen van de WW.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.