Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WSW  INZAKE  SUBSIDIEVERZOEKEN

Versie 30 november 2000

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1999-2000, 27 167.
Handelingen II 2000-2001, blz. 1587.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 167 (85).
Handelingen I 2000-2001, blz. 253-254.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 30 november 2000, Stb. 2000, 594, houdende wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met het vervallen van de mogelijkheid om op verzoek van een gemeente een andere subsidie te verlenen dan zou voortvloeien uit de reguliere toepassing van die wet. Inwerkingtreding: 1 januari 2001 (Stb. 2000, 613).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid om een andere subsidie te verlenen dan zou voortvloeien uit de reguliere toepassing van de Wet sociale werkvoorziening te laten vervallen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet sociale werkvoorziening wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x